Specifiek maatwerk voor video-nabewerking

Deze ruimte nam de opdrachtgever als eerste in gebruik. Gedeeltelijke oplevering was tijdens het hele bouwproces een centraal thema. Voordeel is dan het in contact komen met het gebruikersdoel, en de daarbij horende uitwisseling van nieuwe expertise.